Spotkania na Górze 2

Relacje z ludźmi, związki, kobiecość i męskość. Podczas 4-tygodniowych rekolekcji chcemy "wejść na górę": zbliżyć się do samych siebie, wsłuchać w głos Boga i – drugiego człowieka. Spotkania na Górze to rekolekcje nietypowe. Nie wyjeżdżamy z miasta, nie zamykamy w kościele, nie odcinamy się od naszych domów, obowiązków i rozrywek i związanych z nimi rutyny, problemów czy pokus. Chcemy, by Pan przemieniał nasze serca w codzienności. Przez indywidualną modlitwę i postanowienia chcemy poznawać siebie przeglądając się w Bożym Słowie.

  • SŁOWO – podczas indywidualnej modlitwy będziemy rozważać fragmenty Pisma Świętego; pomocą będą nam praktyka medytacji chrześcijańskiej oraz krótkie wykłady biblijne prowadzone przez naszych kapłanów.
  • CISZA – będziemy tworzyć miejsca i czas na wyciszenie; od niej rozpoczniemy każdą modlitwę.
  • SPOTKANIE – podczas cotygodniowych spotkań w małych grupach będziemy dzielić się owocami i dylematami naszych codziennych „spotkań na górze”.

Komentarze


Sala na Górze
Pl. Mariacki 5
31-042 Kraków
sa lwlanagorze@gmail.com

Copyright © 2018 - 2022. All rights reserved.