Stowarzyszenie Sala na Górze

Założyliśmy stowarzyszenie Sala na Górze, by móc realizować większe projekty wykraczające poza naszą działalność formacyjną i ewangelizacyjną przy Bazylice Mariackiej. Mamy trochę niezrealizowanych dotąd, ale też nowych pomysłów. Będziemy działać.

Kolaz1
Kolaz4
Kolaz3
Kolaz2

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem maila

sto mawarzyszeniesng@gmail.com