Majowa katecheza o owocach – DOBROĆ

Majowa katecheza, a jakże, odbyła się, ale z przyczyn niezależnych – nie wygłosił jej, jak to było zapowiadane ks. Mateusz Hosaja; tekst przygotowany przez ks. Mateusza odczytał i uzupełnił ks. Łukasz. Stąd – nagrania brak... ale posłuchajcie innych katechez, które nagraliśmy 🙂

Komentarze


Sala na Górze
Pl. Mariacki 5
31-042 Kraków
sa lwlanagorze@gmail.com

Copyright © 2018 - 2022. All rights reserved.