Lipcowa katecheza – ŁAGODNOŚĆ

O. Jan Strumiłowski, cysters z Jędrzejowa, który prowadzi wraz z nasza Nadią spotknia o ikonach, a ostatnio głosił również rekolekcje wielkopostne w Bazylice – powiedział nam w lipcu o łagodności. Jakie to było piękne 🙂 Słuchajcie koniecznie!

Komentarze


Sala na Górze
Pl. Mariacki 5
31-042 Kraków
sa lwlanagorze@gmail.com

Copyright © 2018 - 2022. All rights reserved.