Pierwszy organizowany przez Salę na Górze cykl katechez, jeszcze w kościele św. Krzyża, postanowiliśmy poświęcić Kościołowi. Chcemy go coraz lepiej poznawać, coraz bardziej kochać, a dzięki temu – lepiej służyć. Wiemy, że to jedna z wielkich tajemnic naszej wiary, że to osoba, Oblubienica Chrystusa, piękna i wybrana.

1. Święty Kościół grzeszników - ks. Paweł Kubani

2. Czy Kościół jest do zbawienia koniecznie potrzebny? – ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP

3. Skarby Kościoła, czyli o Eucharystii i ubogich – dr Mateusz Przanowski OP

4. Kościół wojujący, cierpiący, tryumfujący – ks. dr hab. Robert Woźniak

5. Moje miejsce w Kościele, czyli o świeckich – Paweł Kozacki OP