Fakt naszego stworzenia, powołanie nas do życia przez Boga – to dopiero początek ludzkiej drogi. Człowiekiem się stajemy. Realizacja Bożego zamysłu, Jego marzenia wobec nas – wymaga czasu. Kim jesteśmy? Jak mamy stawać się coraz bardziej tymi, kim mamy być? O człowieku na 20 sposobów.

1. Stworzenie – ks. dr hab. Robert Woźniak

2. Obraz i podobieństwo – ks. Radosław Warenda SCJ

3. Kobieta i mężczyzna – prof. Jarosław Kupczak OP

4. Duch – ks. dr hab. Marcin Godawa

5. Dusza – dr Paweł Klimczak OP

6. Rozum – ks. dr hab. Robert Woźniak

7. Uczucia – ks. dr Krzysztof Grzywocz

8. Ciało – prof. Jarosław Kupczak OP

9. Małżeństwo – ks. dr hab. Antoni Świerczek

10. Wolność – prof. Jarosław Kupczak OP

11. Czas – dr Danuta Piekarz

12. Wspólnota – ks. dr hab. Jacek Kempa

13. Przyjaźń – dr Mateusz Przanowski OP

14. Macierzyństwo i ojcostwo – prof. Marian Grabowski

15. Zbawienie – ks. dr Grzegorz Strzelczyk

16. Człowiek i liturgia – Tomasz Grabowski OP

17. Grzech – ks. Krzysztof Porosło

18. Praca – ks. prof. Andrzej Zwoliński

19. Cierpienie – ks. Adam Trzaska

20. Przeznaczenie – ks. dr hab. Robert Woźniak